Werking
Via je verzekeringsfonds kan je een gedeeltelijke terugbetaling van je lidgeld krijgen.

Vul het vereiste formulier in en bezorg dit aan Stefaan of Mario of deponeer het in de bus in de inkom van de sporthal (rechtover de deur van de kantine).

Vergeet wel je naam niet te vermelden op het formulier !!

We bezorgen je dan zo spoedig mogelijk het ingevuld formulier terug.

Daarna bezorg je het formulier aan je ziekenfonds.

Hieronder vinden jullie een overzicht per ziekenfonds met de link voor het opvragen van het formulier.
CM
Christelijke mutualiteit
BM
Bond Moyson
LM
Liberale mutualiteit